Thermografisch onderzoek met drone

PROJECT INFO

We hebben een thermografisch onderzoek uitgevoerd op verzoek van de verhuurder van deze locatie.

Hier zijn serieuze defecten vastgesteld die tot grote schade hadden kunnen leiden en/of letsel kunnen veroorzaken.
Onze droneoperator heeft deze risico’s snel kunnen herkennen en heeft op basis hiervan passende maatregelen geadviseerd conform risico assessment.

Uiteraard werd dit vakkundig gerapporteerd aan de verhuurder van het dak waardoor een mogelijke stalbrand is voorkomen en de eigenaar van de betreffende installatie zijn verantwoordelijkheid heeft kunnen nemen.